CAST

Aoi Hoshino Makoto
Keigo Omiya Risa Kagawa
Toshio HoshinoSyun Ogawa
Kanae Hoshino / Noriko Shimamura Kaoru Kawasaki
Yuta Hoshino / Mao Hujita Tomomi Kadokura
Male student / OthersMasashi Inukai

STAFF

Animation production      Junya Kotani
( Original / Screenplay / Director / Drawing / Producer / All others )
MusicAKIKO
Sound effects     Kiyotaka Kawata
Sound mixer  Sakura

 Main theme song ”End of the star ”

LyricsJunya Kotan
MusicAKIKO
SingMakoto
 
Casting cooperation   AS planning Co., Ltd.
Recording studio Studio Aquarius
Kashiwa Studio WUU
English subtitles Ayumi Kageyama
©Junya Kotani 2019 (All Rights Reserved)